image
โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา
 ชั้น G อาคารB ติดกับแผนกเด็ก 


เลขที่ 301 หมู่ 6 ถนนสุขุมวิท กม.143 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
โทรศัพท์ : 038-259-999
เวลาเปิดทำการ : 9.00-18.00 น.