โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
 ชั้น M (ชั้นลอย) ตึก HIB
โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท
ชั้น G ตึก 3
 โรงพยาบาลพญาไท 3
  ชั้น 4 แผนกเด็ก
โรงพยาบาลนครธน
ชั้น 2 ติดลานจอดรถ
 โรงพยาบาลเวชธานี
   ชั้น 3 ตึก A
 โรงพยาบาลวิภาวดี
  ชั้น 2 แผนกเด็ก
โรงพยาบาลสินแพทย์
 ทางเชื่อมระหว่างตึกเด็กและตึก 3
 โรงพยาบาลเสรีรักษ์
  ชั้น 2 แผนกเด็ก
 โรงพยาบาลสมิติเวช ชลบุรี
  ชั้น 2 อาคารพลาซ่า
โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา
 ชั้น 1
โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา
ชั้น G อาคาร B ติดกับแผนกเด็ก
 โรงพยาบาลเอกอุดร