โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา
   ทางเชื่อมระหว่างตึก A และ ตึก E

301 หมู่ที่ 6 ถ.สุขุมวิท กม.143 ต.นาเกลือ อาคารโรงพยาบาลกรุงเทพ พัทยา บางละมุง อำเภอ บางละมุง ชลบุรี 20150 ประเทศไทย
โทรศัพท์ : 038-489-270
เวลาเปิดทำการ 9.00-19.00 น.