โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง
   ชั้น 1 ติดบันไดเลื่อนทางขึ้น ตรงข้ามจุดประชาสัมพันธ์รพ.

8 หมู่ 2 ถนน ราษฎ์บำรุง - ถนน แสงจันทร์เนรมิต ตำบล เนินพระ อำเภอเมืองระยอง ระยอง 21000 ประเทศไทย
โทรศัพท์ : 038-023-135
เวลาเปิดทำการ 9.00-19.00 น.