โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา
  ชั้น 1

1308/9 ถนน มิตรภาพ ตำบล ในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000 ประเทศไทย
โทรศัพท์ : 044-429-9999 ต่อ 5013
เวลาเปิดทำการ 9.00-19.00 น.