โรงพยาบาลวิภาวดี
   ชั้น 2 แผนกเด็ก

51/3 ถนน งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ประเทศไทย
โทรศัพท์ : 02-941-1181
เวลาเปิดทำการ 9.00-19.00 น.