โรงพยาบาลสมิติเวช ชลบุรี
   ชั้น 2 อาคารพลาซ่า

888/88 ถนน บ้านสวน-สุขุมวิท 13 ตำบล บ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี ชลบุรี 20000 ประเทศไทย
โทรศัพท์ : 038-282-426
เวลาเปิดทำการ 9.00-18.00 น.