โรงพยาบาลเวชธานี
    ชั้น 3 ตึก A

111 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 ประเทศไทย 
โทรศัพท์ : 02-370-2682
เวลาเปิดทำการ 9.00-18.00 น.