โรงพยาบาลเอกอุดร

ถนน โพศรี ตำบล หมากแข้ง อุดรธานี, 41000 ประเทศไทย
โทรศัพท์ : 042-342-555 ต่อ 1915
เวลาเปิดทำการ 9.00-18.00 น.