โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา
  ชั้น 1

1308/9 ถนน มิตรภาพ ตำบล ในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000 ประเทศไทย
โทรศัพท์ : 044-429-737
เวลาเปิดทำการ 9.00-18.00 น.