โรงพยาบาลพญาไท 3
   ชั้น 4 แผนกเด็ก

111 ถนน เพชรเกษม แขวง บางด้วน เขต ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 ประเทศไทย
โทรศัพท์ : 02-457-7428
เวลาเปิดทำการ : 9.00-20.00 น.