โรงพยาบาลเอกอุดร

ถนน โพศรี ตำบล หมากแข้ง อุดรธานี, 41000 ประเทศไทย
โทรศัพท์ : 042-340-472
เวลาเปิดทำการ 9.00-19.00 น.