MAM จุกนม สำหรับขวดนม MAM Level 3 (2 ชิ้น) BPA free

Attribute:

SKU : 9001616203626

สลับเต้าแม่ได้ไม่สับสน ป้องกันอาการโคลิคได้ถึง 80% ผลิตและนำเข้าจาก ออสเตรีย ยุโรป สำหรับ 4+ Months

Share

MAM จุกนมสำหรับ ขวดนม MAM Level 3
• สลับเต้าแม่ได้ไม่สับสน
• ป้องกันอาการโคลิคได้ถึง 80%
• มากกว่า 9 ใน 10 ของทารก ทดลองใช้แล้วชอบ
• ผลิตและนำเข้าจาก ออสเตรีย ยุโรป

สินค้าภายในกล่อง
• จุกนม 2 ชิ้น จุกเบอร์ 3 (4+ Months)