MAM จุกนมหลอก เฟอร์เฟ็ค 6+ เดือน ชิ้นเดี่ยว (+6 mths)

Attribute:

SKU :

จุกนมหลอกที่ดีที่สุด สำหรับพัฒนาการของฟันและกรามของเด็ก บางกว่าจุกหลอก ทั่วไปกว่า 60% นิ่มกว่า 3 เท่า ป้องกันอาการฟันสบ ปากเจ่อ ฟันเหยิน จำหน่ายพร้อมกล่อง ซึ่งกล่องสามารถใช้นึ่งจุกหลอกได้ด้วย ผลิตและนำเข้าจาก ออสเตรีย ยุโรป มี 4 สี : ม่วง, เขียว, ชมพู, เหลือง

สี/ Color

สีชมพู(ลายแมวน้ำ) สีม่วง(ลายแรดคูณ) สีเขียวอ่อน(ลายหมี) สีเทา(ลายแพนกวิน) ไดโนเสาร์ (Dinosaur) ผึ้ง หมีน้ำเงิน ช้าง ยูนิคอน ม้าน้ำ

Share

MAM จุกนมหลอก เฟอร์เฟ็ค 6+ เดือนขึ้นไป
• บางกว่าจุกหลอก ทั่วไปกว่า 60% นิ่มกว่า 3 เท่า
• คอของจุกนมหลอก MAM Perfect บางเพียง 2.28มิลลิเมตร
• ป้องกันอาการฟันสบ ปากเจ่อ ฟันเหยิน
• จำหน่ายพร้อมกล่อง นึ่งได้ด้วยตัวเอง
• ผลิตและนำเข้าจาก ออสเตรีย ยุโรป

สินค้าภายในกล่อง
• จุกนมหลอก 1 ชิ้น
• กล่องเก็บอุปกรณ์ 1 กล่อง

คลิปแนะนำการนึ่งในไมโครเวฟ

 

 
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy