MAM ยางกัด Cooler (+4 mths)

Attribute:

SKU :

ยางกัดของเด็กสำหรับ 4 เดือนขึ้นไป ช่วยลดอุณหภูมิที่เหงือกในช่วงขณะฟันขึ้น ช่วยนวดเหงือก ช่วยบรรเทา อาการคัน พื้นผิวไม่เรียบเพื่อฝึกพัฒนาการด้านสมอง และ รับรู้การสัมผัส

สี

Share

MAM ยางกัด Cooler (+4 mths)
• ช่วยลดอุณหภูมิที่เหงือกในช่วงขณะฟันขึ้น
• นวดเหงือก ช่วยบรรเทา อาการคัน
• พื้นผิวไม่เรียบ เพื่อฝึกพัฒนาการด้านสมอง และ รับรู้การสัมผัส

สินค้าภายในกล่อง
• ยางกัด 1 ชิ้น

ไม่มีรับประกัน