Minielectric Breastpump

8858819400113

เครื่องปั๊มน้ำนมไฟฟ้าแบบเดี่ยว เป็นเครื่องปั๊มนมที่ใช้ได้ทั้งไฟฟ้า หรือ ถ่านไฟฉาย , ช่วยกระตุ้นการผลิตน้ำนมของมารดา , มีความนุ่มนวลในขณะปั๊มนม

Share

เครื่องปั๊มน้ำนมไฟฟ้าแบบเดี่ยว เป็นเครื่องปั๊มนมที่ใช้ได้ทั้งไฟฟ้า หรือ ถ่านไฟฉาย , ช่วยกระตุ้นการผลิตน้ำนมของมารดา , มีความนุ่มนวลในขณะปั๊มนม.

สินค้าภายในก่อง
1. ขวดนมขนาด 150 มม. 1 ขวด
2. ที่วางรองขวดนม 1 ชิ้น
3. Connector 1 ชิ้น
4. กรวยขนาด 24 มม. 2 ชิ้น
5. วาล์วเฮด 1 ชิ้น
6. วาล์วเมมเบรน 2 ชิ้น

สินค้ารับประกัน 1 ปี