Moby สำลีก้อนสเตอไรส์ แพ็ค 2 กล่องราคาพิเศษ

Attribute:

SKU : สำลีก้อนกล่อง

Moby สำลีก้อนสเตอไรส์ แพ็ค 2 กล่องราคาพิเศษ เบบี้โมบี้เข้าใจคุณแม่ จึงได้ผลิตสินค้าใหม่ สำลีก้อนสเตอไรส์สำหรับเช็ดรอบดวงตาของลูกน้อย

Share

เบบี้โมบี้เข้าใจคุณแม่ จึงได้ผลิตสินค้าใหม่ สำลีก้อนสเตอไรส์สำหรับเช็ดรอบดวงตาของลูกน้อย

* ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยการสเตอไรส์ (Medical grade sterilization)
* บรรจุมาในซองแยกชิ้น ซองละ 4 ก้อน เพื่อความสะอาด ปลอดภัย และสะดวกในการใช้งาน
* ใช้ได้ตั้งแต่แรกเกิด

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy