Moby สำลีก้อนสเตอไรส์

Attribute:

SKU : Moby สำลีก้อนสเตอไรส์

Moby สำลีก้อนสเตอไรส์ เบบี้โมบี้เข้าใจคุณแม่ จึงได้ผลิตสินค้าใหม่ สำลีก้อนสเตอไรส์สำหรับเช็ดรอบดวงตาของลูกน้อย

Categories : แบรนด์ Moby

Share

บบี้โมบี้เข้าใจคุณแม่ จึงได้ผลิตสินค้าใหม่ สำลีก้อนสเตอไรส์สำหรับเช็ดรอบดวงตาของลูกน้อย

* ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยการสเตอไรส์ (Medical grade sterilization)
* บรรจุมาในซองแยกชิ้น ซองละ 4 ก้อน เพื่อความสะอาด ปลอดภัย และสะดวกในการใช้งาน
* ใช้ได้ตั้งแต่แรกเกิด

 

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy