Baby Moby ผ้าก๊อซชนิดแท่ง เบบี้ โมบี้

Attribute:

SKU : 8859515501319

ผ้าก๊อซ เบบี้ โมบี้ ชนิดแท่ง ผลิตจากฝ้ายธรรมชาติ 100% เย็บติดกับก้านกระดาษ แข็งแรง ไม่หักงอง่าย หัวแปรงนุ่มพิเศษ เย็บซ้อนเป็นรูปคลื่น ซอกซอนได้ 360 องศา ทำให้การทำความสะอาด ในช่องปากทารกสะดวกและสะอาดมากยิ่งขึ้น เย็บด้านข้าง 2 ฝั่ง เพื่อป้องกันเศษฝ้ายหลุดรุ่ย เข้าปาก ผ้าก๊อซผ่านการสเตอไรส์ฆ่าเชื้อ บรรจุมาในซองแยก เพื่อความสะดวกในการใช้งานและอนามัยของลูกน้อย คำเตือน : • ไม่ใช่ของเล่น ใช้ภายใต้การดูแล ของผู้ใหญ่เท่านั้น • หลีกเลี่ยงการจุ่มแช่น้ำเป็นระยะเวลานาน • หลีกเลี่ยงการจุ่มในน้ำที่อุณหภูมิสูง เกิน 30 องศา • ห้ามกลืน

Categories : แบรนด์ Moby

Share

ผ้าก๊อซ เบบี้ โมบี้ ชนิดแท่ง ผลิตจากฝ้ายธรรมชาติ 100%
เย็บติดกับก้านกระดาษ แข็งแรง ไม่หักงอง่าย หัวแปรงนุ่มพิเศษ
เย็บซ้อนเป็นรูปคลื่น ซอกซอนได้ 360 องศา ทำให้การทำความสะอาด ในช่องปากทารกสะดวกและสะอาดมากยิ่งขึ้น
เย็บด้านข้าง 2 ฝั่ง เพื่อป้องกันเศษฝ้ายหลุดรุ่ย เข้าปาก
ผ้าก๊อซผ่านการสเตอไรส์ฆ่าเชื้อ บรรจุมาในซองแยก เพื่อความสะดวกในการใช้งานและอนามัยของลูกน้อย
คำเตือน : • ไม่ใช่ของเล่น ใช้ภายใต้การดูแล ของผู้ใหญ่เท่านั้น
• หลีกเลี่ยงการจุ่มแช่น้ำเป็นระยะเวลานาน
• หลีกเลี่ยงการจุ่มในน้ำที่อุณหภูมิสูง เกิน 30 องศา
• ห้ามกลืน
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy