Playgro Unicorn Activity Rattle ของเล่นเสริมพัฒนาการ

Attribute:

SKU : 9321104884633

ยูนิคอร์น และ กิจกรรมแสนสนุก! เสียงและการสั่นให้การตอบโต้ที่น่ารัก ทําให้เด็ก ๆ ได้รับความสนุก พร้อมการกระตุ้นพัฒนาทางประสาทสัมผัส ทักษะกล้ามเนื้อที่ดีก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน เมื่อทารกสํารวจความหลากหลาย ของลูกปัดที่สั่นได้ พื้นผิว และ รูปร่าง การยกปีก peek-a-boo เผยให้เห็นผ้าติดโลหะสะท้อนแสงที่ด้านล่าง ทําให้เกิดความอยากรู้อยากเห็นและสร้างจินตนาการ กีบแวววาวสีสันสดใสสองกีบ กระตุ้นการรับรู้และประสาทสัมผัส กระจกสะท้อนภาพของทารกและสอนการรับรู้ตนเอง ลูกปัดที่มีพื้นผิว บนด้ามจับให้เด็ก ๆ สนุกกับการการบริหารฟันที่เพิ่งขึ้น กัดเล่น ติดยูนิคอร์นเข้ากับรถเข็น หรือ คาร์ซีท แล้วสนุกไปกับมันได้เลย! คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์: มีเสียง กระตุ้นประสาทสัมผัสทางหู ลูกปัดพื้นผิวเหมาะที่แตกต่าง สําหรับกัดเล่นและทักษะกล้ามเนื้อ กระจกเงา ให้เด็กส่อง เพื่อให้เด็กเกิดการรับรู้ตัวเอง ปีกยูนิคอร์น เพื่อเผยให้เห็นผ้าโลหะสะท้อนแสง และ เสริมจินตนาการ

Share

ยูนิคอร์น และ กิจกรรมแสนสนุก! เสียงและการสั่นให้การตอบโต้ที่น่ารัก ทําให้เด็ก ๆ ได้รับความสนุก พร้อมการกระตุ้นพัฒนาทางประสาทสัมผัส ทักษะกล้ามเนื้อที่ดีก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน เมื่อทารกสํารวจความหลากหลาย ของลูกปัดที่สั่นได้ พื้นผิว และ รูปร่าง การยกปีก peek-a-boo เผยให้เห็นผ้าติดโลหะสะท้อนแสงที่ด้านล่าง ทําให้เกิดความอยากรู้อยากเห็นและสร้างจินตนาการ กีบแวววาวสีสันสดใสสองกีบ กระตุ้นการรับรู้และประสาทสัมผัส กระจกสะท้อนภาพของทารกและสอนการรับรู้ตนเอง ลูกปัดที่มีพื้นผิว บนด้ามจับให้เด็ก ๆ สนุกกับการการบริหารฟันที่เพิ่งขึ้น กัดเล่น ติดยูนิคอร์นเข้ากับรถเข็น หรือ คาร์ซีท แล้วสนุกไปกับมันได้เลย!                   คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์:  มีเสียง กระตุ้นประสาทสัมผัสทางหู   ลูกปัดพื้นผิวเหมาะที่แตกต่าง สําหรับกัดเล่นและทักษะกล้ามเนื้อ    กระจกเงา ให้เด็กส่อง เพื่อให้เด็กเกิดการรับรู้ตัวเอง    ปีกยูนิคอร์น เพื่อเผยให้เห็นผ้าโลหะสะท้อนแสง และ เสริมจินตนาการ

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy