"Suavinex Duo Soother Holder : กล่องเก็บจุกนมหลอกแบบพกพา "

Attribute:

SKU :

"รายละเอียดสินค้า Suavinex Duo Soother Holder : กล่องเก็บจุกนมหลอกแบบพกพา กล่องหุ่นดูโอ เก็บจุกนมหลอกและเก็บไว้ใกล้มือจนกว่าจะใช้ครั้งต่อไป ที่จับยืดหยุ่น แขวนบนรถเข็นเด็ก กระเป๋า หรือเปล 2 ใน 1 ถอดฝาครอบออกจากตรงกลางแล้วเปลี่ยนเป็นกล่องจุกนมหลอก 2 กล่องแยกกัน บรรจุภัณฑ์ระดับพรีเมียม บรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์เหล่านี้ทำจากพลาสติกรีไซเคิล คุณสมบัติ: การออกแบบที่วางจุกนมหลอกที่ไม่ซ้ำใคร ทำความสะอาดง่าย วัสดุปลอดสารพิษ ปลอดสาร BPA ป้องกันจุกหลอกหล่นลงพื้นหรือสูญหาย การออกแบบที่ใส่จุกนมหลอกที่ไม่ซ้ำใครเหมาะกับจุกนมหลอกประเภทต่างๆ ใช้งานง่ายและช่วยรักษาความสะอาดจุกนมหลอกของทารก ทำความสะอาดง่าย ที่จับยืดหยุ่น วัสดุปลอดสารพิษ"

สี

Categories : แบรนด์ Suavinex

Share

รายละเอียดสินค้า Suavinex Duo Soother Holder : กล่องเก็บจุกนมหลอกแบบพกพา       กล่องหุ่นดูโอ
เก็บจุกนมหลอกและเก็บไว้ใกล้มือจนกว่าจะใช้ครั้งต่อไป     ที่จับยืดหยุ่น
แขวนบนรถเข็นเด็ก กระเป๋า หรือเปล      2 ใน 1
ถอดฝาครอบออกจากตรงกลางแล้วเปลี่ยนเป็นกล่องจุกนมหลอก 2 กล่องแยกกัน       บรรจุภัณฑ์ระดับพรีเมียม
บรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์เหล่านี้ทำจากพลาสติกรีไซเคิล     คุณสมบัติ:
การออกแบบที่วางจุกนมหลอกที่ไม่ซ้ำใคร
ทำความสะอาดง่าย
วัสดุปลอดสารพิษ
ปลอดสาร BPA ป้องกันจุกหลอกหล่นลงพื้นหรือสูญหาย
การออกแบบที่ใส่จุกนมหลอกที่ไม่ซ้ำใครเหมาะกับจุกนมหลอกประเภทต่างๆ
ใช้งานง่ายและช่วยรักษาความสะอาดจุกนมหลอกของทารก
ทำความสะอาดง่าย
ที่จับยืดหยุ่น
วัสดุปลอดสารพิษ

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy