Mini Bear แผ่นกิจกรรม -วันสุข

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : BP 086

แผ่นกิจกรรมมีขนาด 65x90 ซม. สีสันสดใส มีก้านโค้งแขวนของเล่น พัฒนาทักษะในการมองเห็น การสังเกตุ และการสัมผัส พกพาได้

Share

Mini Bear แผ่นกิจกรรม - วันสุข
• ขนาด 65x90 ซม.
• สีสันสดใส มีก้านโค้งแขวนของเล่น
• พัฒนาทักษะในการมองเห็น การสังเกตุ และการสัมผัส
• สามารถพกพาได้

สินค้าภายในกล่อง
•แผ่นกิจกรรม 1 ชิ้น