Mini Bear ตะกร้าหรรษา

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : JF 128

แผ่นกิจกรรม (ขนาด 990x840 มม.) เล่นได้ทั้ง 2 ด้าน สามารถพับเป็นรูปสระ (ขนาด 400x600 มม.) พร้อมลูกบอลต่างขนาด ก้านโค้งแขวนของเล่น

Share

Mini Bear ตะกร้าหรรษา 
• แผ่นกิจกรรม ขนาด 990x840 มม.
• เล่นได้ทั้ง 2 ด้าน
• สามารถพับเป็นรูปสระ ขนาด 400x600 มม.
• ลูกบอลคละขนาด
• ก้านโค้งแขวนของเล่น

สินค้าภายในกล่อง
• แผ่นกิจกรรม 1 ชิ้น
• บอล 25 ลูก (คละขนาด)