MOBY สำลีก้อนมาตรฐาน รุ่น Cotton Balls (300 กรัม)

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : 8858971510699

ปลอดภัย จากการอบฆ่าเชื้อด้วยความร้อน มาตรฐานส่งโรงพยาบาล

Share