นวัตกรรมตรวจสุขภาพ และพรสวรรค์ ด้วย DNA

DNA

นวัตกรรมตรวจสุขภาพ และพรสวรรค์ ด้วย DNA ค้นพบการดูเเลสุขภาพ ที่เฉพาะกับ DNA ของคุณ การตรวจ GeneusDNA ใช้เทคโนโลยีในการวิเคราะห์ DNA จากประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อให้คุณได้รับข้อมูลสุขภาพที่เป็นผลมาจากพันธุกรรม พร้อมทั้งคำแนะนำเฉพาะบุคคล ที่จะช่วยให้คุณเริ่มต้นดูแลสุขภาพได้อย่างตรงจุด ลึกถึงระดับดีเอ็นเอ และเลือกสิ่งที่เหมาะสมกับตัวคุณมากที่สุดได้ตั้งแต่วันนี้ เพื่อสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน

Share

นวัตกรรมตรวจสุขภาพ และพรสวรรค์ ด้วย DNA
ค้นพบการดูเเลสุขภาพ ที่เฉพาะกับ DNA ของคุณ

    การตรวจ GeneusDNA ใช้เทคโนโลยีในการวิเคราะห์ DNA จากประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อให้คุณได้รับข้อมูลสุขภาพที่เป็นผลมาจากพันธุกรรม พร้อมทั้งคำแนะนำเฉพาะบุคคล ที่จะช่วยให้คุณเริ่มต้นดูแลสุขภาพได้อย่างตรงจุด ลึกถึงระดับดีเอ็นเอ และเลือกสิ่งที่เหมาะสมกับตัวคุณมากที่สุดได้ตั้งแต่วันนี้
เพื่อสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน

การตรวจของ Geneus เป็นนวัตกรรมการตรวจวิเคราะห์สุขภาพ และพรสวรรค์ 11 ด้าน จากรหัส DNA ที่กำหนดการทำงานของสมองและร่างกายโดยตรงค่ะ
✅ สติปัญญาและความเฉลียวฉลาด (Intelligence)
✅ ความจำ (Memory)
✅ ความจำเพื่อใช้งาน (Working memory)
✅ สมาธิ (Task attention)
✅ การอ่านและสะกดคำ (Reading and spelling)
✅ การทำงานหลากหลายในเวลาเดียวกัน (Multi-tasking skills)
✅ ภาษา (Language)
✅ คณิตศาสตร์ (Mathematics)
✅ ดนตรี (Music)
✅ กีฬา (Sports)
✅ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (Creativity)
และรายการตรวจวิเคราะห์สุขภาพอีกกว่า 170 รายการ


         การตรวจของ Geneus ช่วยถอดรหัสลับหาพรสวรรค์และศักยภาพจาก DNA เพื่อต่อยอดความสามารถให้ก้าวไกลได้อย่างรวดเร็ว
         นอกจากนี้ ยังวิเคราะห์เรื่องปัญหาสุขภาพจากปัจจัยทางพันธุกรรม ช่วยให้วางแผนการใช้ชีวิตได้อย่างเหมาะสม อาหารที่ควรกินหรือหลีกเลี่ยง การออกกำลังกายที่เหมาะกับร่างกาย ฯลฯ เพื่อป้องกันปัญหาสุขภาพเหล่านั้น


          การเก็บตัวอย่าง ใช้ตัวอย่าง DNA จากน้ำลายค่ะ โดยอุปกรณ์เก็บน้ำลายของเรา นำเข้าจากแคนาดา