Oxy safe

97660660001

สเปรย์ Oxysafe สามารถฆ่าเชื้อโรคได้ โดยไม่เป็นอันตรายกับผิวหนัง เพราะสารในสเปรย์ GMP เป็นน้ำแร่บริสุทธิ์ผ่านการฆ่าเชื้อโรคผสมกับสารสกัดเปลือกมังคุด Garcinia Mangostana Peel (GMP) ในปริมาณที่ผ่านการวิจัยแล้ว ว่าสามารถฆ่าเชื้อโรคได้สูงสุด

฿ 460 ฿ 460