POGNAE

8809340850144

No.5 Neo สามารถใช้ได้ตั้งแต่เด็กแรกเกิดเป็นต้นไป สามารถใช้ได้ถึงน้ำหนักประมาณ 20 กิโลกรัม หรือ 36 เดือน (ในมาตรฐานเด็กไทยได้ถึงอายุ ประมาณ 4-5 ขวบ)

฿ 9,990 ฿ 9,990

8809340859901

No.5 Plus สามารถใช้ได้ตั้งแต่เด็กแรกเกิดเป็นต้นไป สามารถใช้ได้ถึงน้ำหนักประมาณ 20 กิโลกรัม หรือ 36 เดือน (ในมาตรฐานเด็กไทยได้ถึงอายุ ประมาณ 4-5 ขวบ) ความพิเศษที่เพิ่มขึ้นมาในรุ่น No.5 Plus คือมี Newborn Support เพิ่มจากรุ่นอื่น และอุปกรณ์ที่นั่งเสริมสำหรับเด็กแรกเกิดของ No.5 Plus นั้นถูกออกแบบมาอย่างประณีตและตามหลักสรีรศาสตร์

฿ 11,990 ฿ 11,990
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy