BABY EINSTEIN Hand Held Instrument Trio

Attribute:

SKU : 074451123595

BABY EINSTEIN ของเล่นเขย่า มาพร้อมฐานที่เป็นตัวดูด Hand Held Instrument Trio เสริมสร้างจินตนาการให้กับลูกน้อยด้วย ของเล่นเขย่า มาพร้อมฐานที่เป็นตัวดูด Hand Held Instrument Trio จากแบรนด์ BABY EINSTEIN ของเล่นเขย่าจากสหายทั้งสาม มาพร้อมฐานที่เป็นตัวดูด สามารถวางบนพื้นผิวเรียบ ไม่ต้องกลัวหล่น ไม่ว่าจะเป็นเก้าอี้ทานข้าวหรือโต๊ะกินข้าว ด้านหลังมีพื้นผิวใส สามารถมองเห็นกระดิ่งและลูกปัด ที่จะเกิดเสียงเมื่อเขย่า(**สอนทักษะ cause and effect = เหตุและผลลัพธ์) เหมาะสำหรับอายุ 6 เดือนขึ้นไป สี : หลากสี

Share

BABY EINSTEIN ของเล่นเขย่า มาพร้อมฐานที่เป็นตัวดูด Hand Held Instrument Trio     เสริมสร้างจินตนาการให้กับลูกน้อยด้วย ของเล่นเขย่า มาพร้อมฐานที่เป็นตัวดูด Hand Held Instrument Trio จากแบรนด์ BABY EINSTEIN     ของเล่นเขย่าจากสหายทั้งสาม มาพร้อมฐานที่เป็นตัวดูด สามารถวางบนพื้นผิวเรียบ ไม่ต้องกลัวหล่น ไม่ว่าจะเป็นเก้าอี้ทานข้าวหรือโต๊ะกินข้าว    ด้านหลังมีพื้นผิวใส  สามารถมองเห็นกระดิ่งและลูกปัด ที่จะเกิดเสียงเมื่อเขย่า(**สอนทักษะ cause and effect = เหตุและผลลัพธ์)     เหมาะสำหรับอายุ 6 เดือนขึ้นไป    สี : หลากสี

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy