BABYEINSTEIN Match & Grasp Block

Attribute:

SKU : 074451120884

BABYEINSTEIN ของเล่นบล๊อค ของเล่นบล๊อค จากแบรนด์ BABYEINSTEIN ช่วยพัฒนาการทางประสาทสัมผัสของลูกน้อยของคุณในขณะที่เด็กๆจับคู่รูปร่างกับสีของรูปภาพ เรียนรู้เกี่ยวกับผิวสัมผัสที่หลากหลาย พร้อมรูปสัตว์ต่างๆที่ซ่อนอยู่หลังรูปทรง ไม่ต้องกังวลเรื่องของเล่นหาย เพราะของเล่นทุกชิ้นถูกร้อยไว้ด้วยกันผ่านเชือก เสริมการพัฒนาทักษะทางประสาทสัมผัสและการเคลื่อนไหว ให้เด็กๆสนุกไม่ว่าจะอยู่ที่บ้านหรือระหว่างเดินทาง

Share

BABYEINSTEIN ของเล่นบล๊อค     ของเล่นบล๊อค จากแบรนด์ BABYEINSTEIN ช่วยพัฒนาการทางประสาทสัมผัสของลูกน้อยของคุณในขณะที่เด็กๆจับคู่รูปร่างกับสีของรูปภาพ เรียนรู้เกี่ยวกับผิวสัมผัสที่หลากหลาย พร้อมรูปสัตว์ต่างๆที่ซ่อนอยู่หลังรูปทรง ไม่ต้องกังวลเรื่องของเล่นหาย เพราะของเล่นทุกชิ้นถูกร้อยไว้ด้วยกันผ่านเชือก เสริมการพัฒนาทักษะทางประสาทสัมผัสและการเคลื่อนไหว ให้เด็กๆสนุกไม่ว่าจะอยู่ที่บ้านหรือระหว่างเดินทาง

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy